Socialstyrelsen

Termbanken


Term: komplikation
Termstatus: tillåten
Jämför: skada på patient
vårdskada
icke undvikbar skada på patient
Definition: Se anmärkning
Beslutad: Beslutad 2017
Anmärkning: Komplikation används inom hälso- och sjukvården i flera betydelser. Det innebär att om man vill vara precis måste man tydliggöra vilken betydelse som avses. När man utreder en skada på patient bör man i stället använda någon av termerna vårdskada eller icke undvikbar skada på patient.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård