Socialstyrelsen

Termbanken


Term: huvudman
Termstatus: rekommenderad
Definition: myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för viss verksamhet
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: I vissa fall behöver man specificera olika typer av huvudmän. Detta görs genom en bestämning, t.ex. biobankshuvudman respektive forskningshuvudman.
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller