Socialstyrelsen

Termbanken


Term: distanskontakt
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårdkontakt i öppen vård
mottagningsbesök
hembesök
Definition: vårdkontakt i öppen vård där hälso- och sjukvårdspersonal och patient är rumsligt åtskilda
Beslutad: 2017
Anmärkning: Distanskontakter kan ske genom överföring av ljud, ljud och bild i kombination eller genom överföring av text. Exempel på sådana är distanskontakt via telefon, distanskontakt via videolänk och skriftlig distanskontakt.

För vad som ska rapporteras in till Patientregistret, se: http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret/foruppgiftslamnarepatientregistret
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vårdkontakter