Socialstyrelsen

Termbanken


Term: vårdkontakt i öppen vård
Termstatus: rekommenderad
Jämför: distanskontakt
mottagningsbesök
hembesök
öppenvårdsbesök
Definition: Definition saknas, se anmärkningen.
Anmärkning: Vårdkontakt i öppen vård kan antingen vara fysiska möten, som vid hembesök och mottagningsbesök, eller distanskontakt.

Vårdkontakt i öppen vård är att betrakta som en rubrik, därför saknas definition.

För vad som ska rapporteras in till Patientregistret, se: http://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/patientregistret/foruppgiftslamnarepatientregistret
Diagram: Vårdkontakter
Vårdkontakt i öppen vård
Ämnesområde: Vård och omsorg