Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsadministrering
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: administrering av läkemedel
Definition: tillförsel av läkemedel till kroppen
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: Senast beslutad 2017
Anmärkning: Läkemedelsadministrering avser både när patienten ger sig själv ett läkemedel och när hälso- och sjukvårdspersonal tillför läkemedlet.
Ämnesområde: Läkemedel