Socialstyrelsen

Termbanken


Term: generellt direktiv om läkemedelsbehandling
Termstatus: rekommenderad
Definition: beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: 2017
Ämnesområde: Läkemedel