Socialstyrelsen

Termbanken


Term: iordningställande av läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: färdigställande av ett ordinerat läkemedel inför administrering
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: 2017
Anmärkning: Exempel på iordningställande av läkemedel:
Uppdelning av tabletter och liknande.
Uppmätning av flytande läkemedel och injektionsvätska.
Upplösning av torrsubstans.
Tillsats av infusionskoncentrat till infusionsvätska.
Ämnesområde: Läkemedel