Socialstyrelsen

Termbanken


Term: biobanksansvarig
Termstatus: rekommenderad
Definition: fysisk person som utsetts av biobankshuvudman att ansvara för en biobank och för den organisatoriska enhet som förvaltar den
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Landstingen har organiserat sina biobanker och ansvarsfördelningen på olika sätt. Detta medför att biobanksansvariga kan återfinnas på olika organisatoriska nivåer. Den biobanksansvarige ansvarar bl.a. för att biobankslagen efterlevs.
Ämnesområde: Biobanker