Socialstyrelsen

Termbanken


Term: överlämnande av läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: det att ett läkemedel som ska tillföras till en patient lämnas över till patienten själv eller till en tredje person som administrerar läkemedlet
Källa till definition: 3 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
Beslutad: 2017
Anmärkning: Den som administrerar läkemedlet till patienten kan, förutom patienten själv, t.ex. vara en närstående.
Ämnesområde: Läkemedel