Socialstyrelsen

Termbanken


Term: biobankscentrum
Termstatus: rekommenderad
Definition: organisatorisk enhet som är ansvarig för samordning och övergripande kontroll av biobankshanteringen på landstings- eller regionnivå
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Organisationsformerna varierar mellan landstingen, och det förekommer även andra benämningar än biobankscentrum. Biobankscentrumen ska bl.a. ansvara för de regionala biobanksregistren.
Ämnesområde: Biobanker