Socialstyrelsen

Termbanken


Term: inrätta biobank
Termstatus: rekommenderad
Jämför: lägga ner biobank
Definition: fastställa resurser, befogenheter och ansvar för den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Det är huvudmannen som inrättar en biobank. I samband med inrättandet av biobanken utses också en biobanksansvarig. En biobank som inrättats måste anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Den tilldelas då ett nationellt unikt registreringsnummer.
Ämnesområde: Biobanker