Socialstyrelsen

Termbanken


Term: lägga ner biobank
Termstatus: rekommenderad
Jämför: inrätta biobank
Definition: upphöra med verksamheten inom den organisatoriska enhet som förvaltar en biobank
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: För att få lägga ner en biobank krävs tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som beslutar vad som ska hända med det biologiska materialet. Den organisatoriska enheten avregistreras vid nedläggningen.
Ämnesområde: Biobanker