Socialstyrelsen

Termbanken


Term: samtyckesbeslut
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samtycke
Definition: tillfrågad persons beslut om att lämna eller inte lämna samtycke
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Juridik