Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beslutsoförmögen
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samtyckesbeslut
Synonymer: utan beslutsförmåga
Definition: (om provgivare:) som pga. sjukdomstillstånd eller motsvarande ej är i stånd att fatta samtyckesbeslut
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Observera att en person som är osäker (inte kan bestämma sig, har beslutsvånda etc.) inte räknas som beslutsoförmögen.
Ämnesområde: Roller