Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsförråd
Termstatus: rekommenderad
Definition: utrymme för förvaring av läkemedel
Källa till definition: 1 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: T.ex. läkemedelsrum, läkemedelsskåp, läkemedelsvagn.
Ämnesområde: Läkemedel