Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedelsförråd
Termstatus: rekommenderad
Definition: utrymme för förvaring av läkemedel
Beslutad: Beslutad 2003
Anmärkning: T.ex. läkemedelsrum, läkemedelsskåp, läkemedelsvagn.
Ämnesområde: Läkemedel