Socialstyrelsen

Termbanken


Term: informations- och samtyckesansvarig
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samtyckesbeslut
Definition: person som ansvarar för att information om provs sparande ges till provgivare och samtyckesbeslut inhämtas
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Informations- och samtyckesansvarig förkortas ISA.
Ämnesområde: Biobanker