Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provgivare
Termstatus: rekommenderad
Definition: fysisk person som lämnar prov
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: En provgivare kan vara en patient, en frisk försöksperson, en person som genomgår en hälsoundersökning, etc. Även barn (underåriga) kan vara provgivare. Notera att om prov tas från en avliden person räknas även den avlidne som provgivare. Tas prov från ett foster räknas modern som provgivare när det krävs ett samtyckesbeslut enligt biobankslagen.
Ämnesområde: Biobanker