Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provtagning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prov
Definition: (i kliniska sammanhang:) uttag av primärprov
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Provets fysiska egenskaper och användningsområde bestäms av vilken provtagningsmetod som använts. Använd inte den svårtolkade termen provtyp i stället för provtagningsmetod.
Ämnesområde: Biobanker