Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provtagare
Termstatus: rekommenderad
Definition: fysisk person som utför provtagning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker