Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provbeställare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samtyckesbeslut
Definition: fysisk person som beställer provtagning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Provbeställaren har ett övergripande ansvar för att samtyckesbeslut inhämtas och dokumenteras. I hälso- och sjukvården är provbeställaren i första hand den person som ordinerar provet, i de flesta fall en läkare eller barnmorska. Om denna uppgift saknas anges i stället provbeställande enhet. I en forskningsstudie är provbeställaren den person som är ansvarig för forskningsstudien.
Ämnesområde: Biobanker