Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provbeställande enhet
Termstatus: rekommenderad
Jämför: provbeställare
Definition: enhet som är ansvarig för att provtagning beställs
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Ämnesområde: Biobanker