Socialstyrelsen

Termbanken


Term: provtyp
Termstatus: rekommenderad
Jämför: provtagning
beredning
Definition: se anmärkning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Benämningen bör i precisa sammanhang inte användas synonymt med termerna beredning, provtagningsmetod eller system, även om man i dagligt tal givetvis använder provtyp eller typ av prov lite vagt för alla dessa begrepp. Om man vill undvika termen system i kommunikation med någon som inte är bekant med detta begrepp, kan man vid behov ersätta eller komplettera provtyp med fraser som var på kroppen provet tagits, vilken sorts material provet innehåller. Vill man använda provtyp eller typ av prov måste man vara noga med att sammanhanget visar vad man menar (t.ex. genom att man anger ett antal alternativ eller exempel).
Ämnesområde: Biobanker