Socialstyrelsen

Termbanken


Term: personuppgifts-id
Termstatus: rekommenderad
Jämför: pseudonymisering
Definition: identitetsbeteckning för personuppgift
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Begreppet är aktuellt i samband med pseudonymisering av personuppgifter.
Ämnesområde: Personuppgifter