Socialstyrelsen

Termbanken


Term: beredning
Termstatus: rekommenderad
Definition: (av prov:) behandling som förbereder för användning
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Även förvaring kan vara en användning. Använd inte den svårtolkade termen provtyp när resultatet av en viss beredning avses.
Ämnesområde: Biobanker