Socialstyrelsen

Termbanken


Term: destruktion
Termstatus: rekommenderad
Jämför: avidentifiering
Definition: avsiktlig förstörelse
Källa till definition: Landstingens gemensamma biobanksdokumentation, ordlista
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Som verb till substantivet destruktion används i första hand destruera men också det mer allmänna förstöra.
Ämnesområde: Allmänna begrepp