Gå till huvudinnehållet

Visa sökning

Tillgänglighetsredogörelse för termbank.socialstyrelsen.se

Här beskriver vi hur termbank.socialstyrelsen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till offentlig service, om det finns några brister och hur vi i så fall planerar att åtgärda dem. Här hittar du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister. Socialstyrelsen står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Tillgänglighet på webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet nedan för mer information om innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om någon del av webbplatsen inte är tillgänglig för dig kan du meddela oss. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker ett problem som inte beskrivs på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller kraven i lagen, kan du meddela oss nedan.

Formulär på socialstyrelsen.se för att rapportera brister i tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Diagramfönstret (till grafik) kan ha tillgänglighetsbrister. Fönstret kommer att uppdateras senare.

Vår ambition är att åtgärda nämnda tillgänglighetsproblem under 2022.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen.

Vi planerar att göra en oberoende granskning av webbplatsen våren 2022.

Senaste bedömningen gjordes den 2 december 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2 december 2021.